Tài nguyên dạy học

hoa đẹp

TIN THỂ THAO

LỊCH

TÌM KIẾM NHANH

thiên nhiên việt nam

NĂM HỌC 2017-2018

Photobucket
NĂM HỌC 2017-2018
Gốc > Bài viết > VĂN BẢN CHUYÊN MÔNTD-AN >

Phân phối chương trình môn Thể dục

UBND TỈNH QUẢNGNAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  1440 /SGDĐT-GDTrH

V/v hướng dẫn công tác GDTC, GDQP&AN  năm học 2015-2016

Quảng Nam, ngày 01 tháng 10  năm 2015

                      Kính gửi:

                                 - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo;

                                 - Hiệu trưởng các trường THPT, PTDTNT toàn tỉnh.

 

Thực hiện Công văn số 4509/BGDĐT-GDTrH ngày 03/9/2015 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2015-2016; Công văn số 4723/BGDĐT-CTHSSV ngày 15/9/2015 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoài giờ lên lớp (NGLL) và y tế trường học năm học 2015-2016; Công văn số 1396/SGDĐT-GDTrH ngày 21/9/2015 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2015-2016;

Sở GDĐT hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác Giáo dục thể chất (GDTC), hoạt động ngoại khóa thể dục thể thao (TDTT) và công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) năm học 2015-2016 như sau:

I. Công tác Giáo dục thể chất

1. Giảng dạy Thể dục nội khóa

Từ năm học 2015-2016 trở đi tất cả các trường học trong tỉnh áp dụng Phân phối chương trình (PPCT) môn học Thể dục 37 tuần theo qui định (có PPCT kèm theo, HK1 = 19 tuần, HK 2 = 18 tuần); tuyệt đối không được cắt xén. Dạy 02 tiết ghép, trái ca, từ 2-3 nội dung; những trường không đủ điều kiện về cơ sở vật chất (CSVC), sân tập, số lớp đông thì có thể hoán đổi nội dung trong PPCT sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, nhưng phải đảm bảo tính khoa học và được thống nhất từ tổ (nhóm) chuyên môn có sự phê duyệt của hiệu trưởng.

Việc đánh giá, xếp loại môn học thể dục phải nghiêm chỉnh thực hiện theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 11/12/2011; số lần kiểm tra trong mỗi học kỳ: kiểm tra thường xuyên (KTTX): ít nhất 3 lần, kiểm tra định kỳ (KTĐK): 1 lần và kiểm tra học kỳ (KTHK): 1 lần; những trường hợp học sinh có số lần kiểm tra chưa đạt (CĐ) không đúng 2/3, thì giáo viên có thể KTTX thêm 01 lần để thỏa mãn việc xếp loại theo qui định.

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh, kỹ năng giải quyết vấn đề thực tiễn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học.

Kiểm tra, đánh giá phải dựa vào yêu cầu về chuẩn kiến thức kỹ năng (KTKN), không yêu cầu quá cao, nhất là các nội dung kiểm tra thực hành; chú trọng đến việc phân nhóm sức khỏe để việc yêu cầu trong kiểm tra, đánh giá vừa sức học sinh. Kiểm tra thường xuyên có thể kiểm tra bằng hình thức thực hành hoặc kết hợp thực hành với lý thuyết.

Thực hiện việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh theo Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ GD&ĐT ban hành.

2. Hoạt động ngoại khóa

Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản về công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học theo các Quyết định số 14/2001/QĐ-BGDĐT về ban hành qui chế giáo dục thể chất và y tế trường học.

Tất cả các đơn vị trường học trong tỉnh ngay từ đầu năm học kết hợp với cán bộ y tế tiến hành khảo sát để phân nhóm sức khỏe, nhằm thực hiện các bài tập thể dục đúng đối tượng, thể lực của học sinh; tránh trường hợp quá sức làm ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe, dẫn đến chấn thương ...; những trường hợp bị bệnh hiểm nghèo cần tham mưu lãnh đạo nhà trường ban hành quyết định miễn,  giảm học Thể dục và hoạt động ngoại khóa hoặc chuyển sang học môn cờ vua (nếu nhà trường có điều kiện).

Những đơn vị có điều kiện phối hợp với tổ chức Swim Việt Nam và các tổ chức xã hội khác ...để dạy bơi cho học sinh dưới hình thức CLB, ngoại khóa ..., nhưng phải có sự đồng tình của cha (mẹ) hoặc người đỡ đầu; phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt; tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích trong trẻ em.

Tổ chức, duy trì việc tập thể dục buổi sáng đối với các trường nội trú, thể dục giữa giờ chống mệt mỏi đối với tất cả các trường học các cấp. Bài tập thể dục phải dựa trên nền nhạc đệm, được thống nhất theo từng Phòng GDĐT, trường THPT, PTDTNT; sau khi kết thúc bài tập thể dục học sinh hô to khẩu ngữ:

«RÈN LUYỆN THÂN THỂ - BẢO VỆ TỔ QUỐC».

«RÈN LUYỆN THÂN THỂ - BẢO VỆ TỔ QUỐC».

«RÈN LUYỆN THÂN THỂ - BẢO VỆ TỔ QUỐC».

«THỂ DỤC - KHỎE».

Năm học 2015-2016 là năm tổ chức Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII và chuẩn bị lực lượng tham gia HKPĐ toàn quốc lần thứ IX-2016 tại Nghệ An và Thanh Hóa; vì vậy các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức HKPĐ ở cơ sở và thành lập đội tuyển tham gia cấp tỉnh.

Khuyến khích xây dựng các câu lạc bộ (CLB) thể dục thể thao (TDTT) như Bóng chuyền, Bóng đá, Cầu lông, Võ thuật, ... đưa vào hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất cho học sinh, cán bộ, viên chức và người lao động.

Sở khuyến khích các đơn vị xây dựng kế hoạch dạy học theo sở trường của giáo viên và sở thích của học sinh trong quỹ thời gian số tiết tự chọn (THCS = 12 tiết, THPT = 20 tiết) để tạo sự phát triển năng khiếu thể thao của học sinh, đây là nguồn VĐV tham gia HKPĐ và các giải thể thao các cấp.

3. Đầu tư CSVC thiết bị phục vụ hoạt động TDTT

Nhà trường tăng cường kinh phí mua sắm cơ sở vật chất (CSVC), thiết bị phục vụ dạy học và thi đấu thể thao, đầu tư nâng cấp khu giáo dục thể chất (GDTC), nhất là các trường đạt Chuẩn quốc gia bắt buộc phải thiết kế, qui hoạch khu GDTC theo qui định và tập trung trồng cây xanh tại khu GDTC tạo môi trường bóng mát, cảnh quang sư phạm.

4. Chi trả chế độ bồi dưỡng và trang phục cho giáo viên Thể dục

Trong khi chờ đợi hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở Tài chính về chi trả chế độ trang phục cho Giáo viên Thể dục, Sở yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện việc chi trả chế độ trên theo Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 77/SGDĐT-TCCB ngày 22/01/2013 của Sở GD&ĐT. Yêu cầu tất cả giáo viên khi lên lớp phải mặc trang phục theo qui định, nhà trường có kế hoạch theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

5. Phân công giảng dạy và đào tạo, bồi dưỡng

Hiệu trưởng các trường tuyệt đối không được phân công giáo viên không có chuyên môn hoặc không đủ chuẩn trình độ chuyên môn để giảng dạy bộ môn Thể dục. Nếu phân công giảng dạy không đúng qui định thì Hiệu trưởng chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Nhà trường cần tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên được tiếp tục học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ để đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Tham gia các lớp tập huấn do Bộ, Sở và các cơ quan quản lý TDTT phối hợp tổ chức; năm học 2015-2016 Sở GDĐT sẽ phối hợp với Sở VHTTDL tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên Thể dục các môn Cầu lông và Bóng chuyền.

II. Về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

1. Giảng dạy nội khóa môn học GDQP&AN

Từ năm học 2015-2016 trở đi tất cả các trường THPT, PTDTNT (có cấp THPT) áp dụng PPCT môn học 37 tuần theo qui định (có PPCT kèm theo, HK1 = 19 tuần, HK 2 = 18 tuần); tuyệt đối không được cắt xén. Riêng thực hành giảng dạy tập trung dứt điểm không học rải. Thường xuyên cập nhật các tài liệu về “chủ quyền biên giới biển và hải đảo Việt Nam” đặc biệt là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Tổ quốc; cập nhật nội dung của các Luật (đã được Quốc hội thông qua, Chủ tịch nước ký Lệnh Công bố và thời điểm các Luật có hiệu lực thi hành) vào giáo án (bài giảng) để giảng dạy cho học sinh. Lãnh đạo nhà trường phải phê duyệt vào PPCT và các giáo án (bài giảng) của Tổ (nhóm) để bảo đảm quy định cho công tác thanh, kiểm tra của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp.

Về kiểm tra, đánh giá kết quả môn học GDQP&AN: Tiếp tục thực hiện theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQP&AN ban hành kèm theo Thông tư số 40/2012/TT - BGDĐT ngày 19/11/2012 của Bộ GD&ĐT.

2. Chi trả chế độ bồi dưỡng và trang phục cho giáo viên GDQP&AN

Sở yêu cầu các đơn vị nghiêm chỉnh thực hiện việc chi trả chế độ cho giáo viên GDQP&AN theo Thông tư Liên tịch số 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC ngày 16/7/2015. Giáo viên khi giảng dạy môn học GDQP&AN, tham gia tập huấn GDQP&AN phải mặc trang phục đúng quy định (không mặc thường phục).

3. Chế độ thanh tra, kiểm tra

Các trường tự xây dựng kế hoạch kiểm tra, dự giờ đối với giáo viên giảng dạy GDQP&AN. Sở, Bộ GDĐT, Hội đồng GDQP&AN các cấp sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế môn GDQP&AN tại các trường THPT, PTDTNT khi có kế hoạch.

III. Chế độ báo cáo

Các trường thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo công tác GDQP&AN và GDTC về Sở GDĐT theo thời gian sau:

- Báo cáo kết quả kiểm tra thể lực: kết thúc năm học.

- Báo cáo kết quả HKPĐ: trước khi vòng chung kết HKPĐ tỉnh.

- Báo cáo về công tác GDTC và GDQP&AN được xác lập từng phần riêng, cùng chung trong bản báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học của đơn vị. Thời gian báo cáo sơ kết học kỳ I chậm nhất ngày 15/01/2016; sơ kết học kỳ II và tổng kết năm học chậm nhất ngày 15/6/2016.

- Ngoài ra còn có báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Sở, Bộ GDĐT, Hội đồng GDQP&AN các cấp.

 

Sở yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần công văn này./.

 

Nơi gửi:

- Như trên (để thực hiện)

- Vụ GDTrH, GDQP (báo cáo);

- BGĐ Sở (báo cáo);

- Lưu: VT, GDTrH

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)

Lê Văn Chính

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  QUẢNG NAM

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN THỂ DỤC

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

(ban hành kèm theo Công văn số: 1440 /SGDĐT-GDTrH ngày 01/ 10 /2015)

LỚP 6

 

Cả năm

37 tuần (74 tiết)

 

 

Học kỳ I

19 tuần (38 tiết)

 

 

Học kỳ II

18 tuần (36 tiết)

 

Nội dung

Số tiết

Chương 1: Lợi ích, tác dụng TDTT

2

Chương 2: Đội hình đội ngũ (ĐHĐN)

8

Chương 3: Bài thể dục phát triển chung (Bài TD)

6

Chương 4: Chạy ngắn (Chạy nhanh)

10

Chương 5: Chạy bền

6

Chương 6: Bật nhảy

12

Chương 7: Đá cầu

6

Chương 8: Môn thể thao tự chọn (TTTC)

12

Ôn tập kiểm tra HKI và HKII

4

Kiểm tra học kì I và II

4

Kiểm tra Thể lực (Có nội dung kèm theo)

4

Cộng

74

         

 

Tuần

Tiết

Nội dung

HỌC KỲ I

1

1

- Lí thuyết: Lợi ích tác dụng của TDTT (mục 1).Lập phiếu KS, ĐT sức khỏe.

2

- Lí thuyết: Lợi ích tác dụng của TDTT (mục 2)

+ Biên chế lớp: Chọn ban cán sự, phân chia tổ nhóm, quy định học tập bộ môn

+ Mục tiêu, nội dung chương trình TD 6 (tóm tắt)

2

 

3

- ĐHĐN

+ Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số (từ 1 đến hết và chu kì 1-2).

+ Đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau, cách chào, báo cáo, xin phép ra, vào lớp.

- Bài TD: Học 3 động tác: Vươn thở, Tay, Ngực.

4

- ĐHĐN: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; Dàn hàng ngang, dồn hàng.

- Bài TD: Ôn 3 động tác (Vươn thở, Tay, Ngực); Học 2 động tác: Chân, Bụng.

- Chạy bền: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi

3

 

5

- ĐHĐN: Giậm chân tại chỗ, đi đều - đứng lại.

- Bài TD: Ôn 5 động tác (Vươn thở, Tay, Ngực, Chân, Bụng); Học 2 động tác: Vặn mình, Phối hợp.

 

6

- ĐHĐN: Ôn một số kĩ năng đã học (do GV chọn); Học: Đi đều, đi đều vòng phải (trái).

- Bài TD: Ôn 7 động tác (Vươn thở, Tay, Ngực, Chân, Bụng, Vặn mình, Phối hợp).

- Chạy bền: Chơi trò chơi hai lần hít vào, hai lần thở ra.

4

 

7

- ĐHĐN: Ôn một số nội dung HS thực hiện còn yếu (do GV chọn).

- Bài TD: Ôn 7 động tác; Học 2 động tác: Nhảy, Điều hoà.

 

8

- ĐHĐN:  Ôn một số nội dung HS thực hiện còn yếu (do GV chọn).

- Bài TD: Ôn 9 động tác (Vươn thở, Tay, Ngực, Chân, Bụng, Vặn mình, Phối hợp, Nhảy, Điều hoà).

- Chạy bền: Chạy theo vòng số 8.

5

 

9

- ĐHĐN: Đi đều- đứng lại, đi đều vòng phải (trái); đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Bài TD: Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác.

10

- ĐHĐN: Đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải (trái); đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Bài TD: Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác.

- Chạy bền: Chạy tại chỗ, chạy theo đường gấp khúc.

6

 

11

- ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; Đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải (trái) hoặc nội dung do GV chọn. 

- Bài TD: Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác.

12

- ĐHĐN: Đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải (trái) hoặc nội dung HS thực hiện còn yếu (do GV chọn). 

- Bài TD: Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên; học một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.

7

 

13

- ĐHĐN: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; Đi đều vòng phải (trái); Đổi chân khi sai nhịp. 

- Bài TD: Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác, có thể kiểm tra thử.

14

- Bài TD: Kiểm tra 15 phút.

8

 

15

- ĐHĐN: Đi đều vòng phải (trái) và một số nội dung HS thực hiện còn yếu (do GV chọn). 

- Chạy nhanh: Học chạy bước nhỏ; chạy nâng cao đùi; chạy gót chạm mông.

 

16

- ĐHĐN: Đi đều vòng phải (trái) và một số nội dung HS thực hiện còn yếu (do GV chọn). 

- Chạy nhanh: Ôn chạy bước nhỏ; chạy nâng cao đùi; chạy gót chạm mông.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, thực hiện một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.

 

 

9

17

- ĐHĐN: Ôn một số nội dung HS thực hiện còn yếu (do GV chọn). 

- Chạy nhanh: Trò chơi do giáo viên chọn.

 

18

- ĐHĐN: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đi đều - đứng lại hoặc một số nội dung HS thực hiện còn yếu (do GV chọn). 

- Chạy nhanh: Trò chơi do giáo viên chọn.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

10

19

- ĐHĐN: Kiểm tra 1 tiết.

20

- Chạy nhanh: Ôn đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy - xuất phát; Trò chơi "Chạy tiếp sức".

- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

11

21@

- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.

- Chạy nhanh: Học đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy - xuất phát; Trò chơi "Chạy tiếp sức".

22

- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.

- Chạy nhanh: Trò chơi (do GV chọn).

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

12

23

- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.

- Chạy nhanh: Ôn động tác đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy - xuất phát; Học: trò chơi "Chạy tiếp sức chuyển vật" hoặc do GV chọn.

24

- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.

- Chạy nhanh: Ôn một số động tác bổ trợ chạy nhanh hoặc trò chơi (do GV chọn).

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

13

25

- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.

- Chạy nhanh: Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi (do GV chọn); Học: Chạy nâng cao đùi.

26

- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.

- Chạy nhanh:  Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi (do GV chọn); Học: Đứng tại chỗ đánh tay; Đi chuyển sang chạy nhanh 20-30m.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

14

27

- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.

- Chạy nhanh: Ôn tập, trò chơi (do GV chọn); Học: Xuất phát cao - chạy nhanh 20 - 30m.

28

- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.

- Chạy nhanh: Xuất phát cao - chạy nhanh 20 - 30m, trò chơi (do GV chọn).

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

 

 

15

29

- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.

- Chạy nhanh: Xuất phát cao – chạy nhanh 20 - 30m, trò chơi (do GV chọn).

30

- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.

- Chạy nhanh: Một số trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh (do GV chọn).

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

16

31

- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.

- Chạy nhanh: Xuất phát cao - chạy nhanh 20 - 50m, trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh (do GV chọn)

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

32

- Chạy nhanh: Kiểm tra  15 phút

17

33

- Bật nhảy: Học một số động tác bỗ trợ: Đá lăng trước; đá lăng trước – sau; đá lăng sang ngang: Trò chơi "Nhảy ô tiếp sức".

- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.

34

- Bật nhảy: Ôn động tác bỗ trợ: Đá lăng trước, Đá lăng trước - sau, đá lăng sang ngang; Trò chơi "Nhảy ô tiếp sức" hoặc do GV chọn .

- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

18

35

- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.

36

Ôn tập học kì I :Chạy nhanh

19

37

Ôn tập học kì I :Chạy nhanh

38

Kiểm tra học kì I  Chạy nhanh

HỌC KỲ II

20

39

- Bật nhảy: Ôn động tác bỗ trợ: Đá lăng trước, Đá lăng trước - sau, đá lăng sang ngang; Học: Đà một bước đá lăng.

- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.

 

40

- Bật nhảy: Ôn tập và trò chơi (do GV chọn); Học: Đà một bước giậm nhảy – đá lăng.

- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

21

 

41

- Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ và bài tập phát triển sức mạnh của chân (do GV chọn); Học: Bật xa; trò chơi "Bật xa tiếp sức".

- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.

42

- Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ và bài tập phát triển sức mạnh của chân và trò chơi (do GV chọn).

- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

22

 

43

- Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ và bài tập phát triển sức mạnh của chân và trò chơi (do GV chọn). Học: Đà ba bước - giậm nhảy (vào hố cát hoặc nệm).

- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.

 

44

- Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ; Đà ba bước - giậm nhảy (vào hố cát hoặc nệm).

- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

23

 

45

- Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ; Đà ba bước - giậm nhảy (vào hố cát hoặc nệm).

- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.

46

- Bật nhảy: Ôn bật xa tiếp sức; Học: Chạy đà (tự do) - nhảy xa.

- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

24

 

47

- Bật nhảy: Ôn bật xa tiếp sức; Học: Chạy đà (tự do) - nhảy xa.

- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.

 

48

- Bật nhảy: Ôn chạy đà (tự do) - nhảy xa, trò chơi "nhảy cừu" hoặc do GV chọn.

- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

25

 

49

- Bật nhảy: Ôn chạy đà (tự do) - nhảy xa, trò chơi "nhảy cừu" hoặc do GV chọn.

- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

50

- TTTC: Kiểm tra môn tự chọn 15 phút.

26

 

51

- Bật nhảy: Ôn động tác Đà một bước - đá lăng, trò chơi do GV chọn.

- Đá cầu:  Tập tâng cầu bằng đùi.

 

52

- Bật nhảy: Ôn động tác Đà một bước - đá lăng, trò chơi do GV chọn.

- Đá cầu:  Ôn tâng cầu bằng đùi.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

27

 

53

- Bật nhảy: Ôn động tác Đà ba bước – giậm nhảy đá lăng (vào hố cát hoặc nệm), trò chơi hoặc nội dung do GV chọn.

- Đá cầu:  Ôn tâng cầu bằng đùi.

 

 

 

54

- Bật nhảy: Bật xa hoặc trò chơi do GV chọn.

- Đá cầu:  Ôn tâng cầu bằng đùi; Học: Tâng cầu bằng má trong bàn chân

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

28

 

55

- Bật nhảy: Trò chơi "nhảy ô tiếp sức".

- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng má trong bàn chân

56

- Bật nhảy: Bật xa hoặc trò chơi do GV chọn.

- Đá cầu: Tâng cầu bằng má trong bàn chân

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

29

 

57

- Bật nhảy: Trò chơi "nhảy ô tiếp sức" hoặc do GV chọn.

- Đá cầu: Ôn:  Tâng cầu bằng má trong bàn chân; Học tâng cầu bằng mu bàn chân.

58

- Bật nhảy:  Bật xa, trò chơi bổ trợ do GV chọn.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình quy định, nhảy dây bền, tâng cầu bền.

30

 

59

- Đá cầu:

+ Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân.

+ Trò chơi bổ trợ do GV chọn.

60

- Đá cầu:

+ Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân.

+ Học chuyền cầu theo nhóm 2 người. 

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

31

 

61

- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi; tâng cầu bằng má trong bàn chân; tâng cầu bằng mu bàn chân.

- Trò chơi: do giáo viên chọn

 

62

 

 

- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi; tâng cầu bằng má trong bàn chân; tâng cầu bằng mu bàn chân.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

32

 

63

- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi; tâng cầu bằng má trong bàn chân; tâng cầu bằng mu bàn chân; chuyền cầu theo nhóm 2 người. Học chuyền cầu tại chỗ. 

64

- Chạy bền: Ôn tập chuẩn bị kiểm tra; Trò chơi do giáo viên chọn.

33

 

65

- Đá cầu: Ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người; Chuyền cầu theo nhóm 3 người, có thể kiểm tra thử do GV chọn. 

66

 - Chạy bền: Kiểm tra 15 phút

34

67

- Ôn tập học kì II: Bật nhảy

68

- Đá cầu:  Kiểm tra 1 tiết

35

69

- Ôn tập học kì II: Bật nhảy

70

Kiểm tra học kì II :Bật nhảy

36

71

Kiểm tra thể lực (Nội dung 1)

72

Kiểm tra thể lực (Nội dung 2)

37

73

Kiểm tra thể lực (Nội dung 3)

74

Kiểm tra thể lực (Nội dung 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  QUẢNG NAM

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC

 

 

 

 

 

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN THỂ DỤC

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

(ban hành kèm theo Công văn số: 1440 /SGDĐT-GDTrH ngày 01/ 10 /2015)

LỚP 7

Cả năm

37 tuần (74 tiết)

Học kỳ I

19 tuần (38 tiết)

Học kỳ II

18 tuần (36 tiết)

 

Nội dung

Số tiết

Chương 1: Lợi ích, tác dụng TDTT

2

Chương 2: Đội hình đội ngũ (ĐHĐN)

8

Chương 3: Bài thể dục phát triển chung (Bài TD)

6

Chương 4: Chạy ngắn (Chạy nhanh)

10

Chương 5: Chạy bền

6

Chương 6: Nhảy cao,nhảy xa (Bật nhảy)

12

Chương 7: Đá cầu

6

Chương 8: Môn thể thao tự chọn (TTTC)

12

Ôn tập kiểm tra học kì I và học kỳ II

4

Kiểm tra học kì I và học kỳ II

4

Kiểm tra thể lực (Có nội dung kèm theo)

4

Cộng

74

 

Tuần

Tiết

Nội dung

HỌC KỲ I

 

1

 

1

- Lí thuyết: Phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT (mục 1).Lập phiếu điều tra sức khỏe.

2

- Lí thuyết: Phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT (mục 2).

+ Biên chế lớp: Chọn ban cán sự, phân chia tổ nhóm, quy định học tập bộ môn

+ Mục tiêu, nội dung chương trình TD 7 (tóm tắt)

 

 

2

 

3

- ĐHĐN: Ôn Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trí, quay đằng sau.

- Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.

 

4

- ĐHĐN: Như nội dung tiết 2; Điểm số từ 1 đến hết và điểm số 1-2, 1-2 đến hết; Học: Biến đổi đội hình 0 - 2 - 4.

- Chạy nhanh: Trò chơi "Chạy tiếp sức", "Chạy tiếp sức chuyển vật" một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức nhanh (do GV chọn).

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng "Thở dốc" và cách khắc phục; Một số động tác thư dãn, thả lỏng.

 

 

3

5

- ĐHĐN: Ôn Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trí, quay đằng sau; Biến đổi đội hình 0 - 2 - 4.

- Chạy nhanh: Ônluyện tại chỗ đánh tay; Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. Đứng mặt hướng chạy xuất phát.

 

6

- ĐHĐN: Ôn Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số và cách điều khiển của người chỉ huy.

- Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông; Đứng vai hướng chạy - xuất phát.

- Chạy bền: Học phân phối sức khi chạy; Chạy trên địa hình tự nhiên.

 

 

 

4

 

7

- ĐHĐN: Ôn đi đều - đứng lại; Đi đều vòng phải vòng trái.

- Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông; Đứng vai hướng chạy - xuất phát.

 

8

- ĐHĐN: Đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải vòng trái; Đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông; Học: Ngồi xổm - xuất phát.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên; Giới thiệu hiện tượng đau "sóc" và cách khắc phục.

5

 

9

- ĐHĐN: Đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải (trái); Đổi chân khi đi đều sai nhịp; Biến đổi đội hình 0 - 2 - 4.

- Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông; Ngồi xổm - xuất phát.

10

- ĐHĐN: Ôn một số kĩ năng HS thực hiện còn yếu (do GV chọn); Học: Biến đổi đội hình 0 - 3 - 6 - 9.

- Chạy nhanh: Ôn Đứng vai hướng chạy - xuất phát; Ngồi - xuất phát; Học: Tư thế sẵn sàng - xuất phát.

- Chạy bền: Học kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và theo dõi sức khỏe; Chạy trên địa hình tự nhiên.

 

6

 

11

- ĐHĐN: Ôn một số kĩ năng HS thực hiện còn yếu (do GV chọn); Ôn biến đổi đội hình 0 - 3 - 6 - 9; Biến đổi đội hình 0 - 2 - 4.

- Chạy nhanh: Ôn Đứng vai hướng chạy - xuất phát; Ngồi - xuất phát; Tư thế sẵn sàng - xuất phát.

 

12

- ĐHĐN: Ôn Biến đổi đội hình 0 - 3 - 6 - 9; đội hình 0 - 2 - 4.

- Chạy nhanh: Ôn Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông; Tư thế sẵn sàng - xuất phát; Học: Chạy đạp sau.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

 

 

 

 

7

 

13

- ĐHĐN: Ôn Đi đều - đứng lại; Đổi chân khi đi đều sai nhịp hoặc một số kĩ năng HS thực hiện còn yếu (do GV chọn).

- Chạy nhanh: Ôn Tư thế sẵn sàng - xuất phát; Học: Xuất phát cao - chạy nhanh 40m.

 

14

- ĐHĐN: Luyện tập nâng cao kĩ năng đã học hoặc kiểm tra thử (do GV chọn). 

- Chạy nhanh: Ôn trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn); Tư thế sẵn sàng - xuất phát; Học: Xuất phát cao - chạy nhanh 30m.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

8

15

 ĐHĐN: Kiểm tra 15 phút.

 

16

- Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kĩ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau;Xuất phát cao - chạy nhanh 30m.

- Bài TD với cờ: Học động tác vươn thở; tay; chân.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

9

 

17

- Chạy nhanh: Trò chơi, bài tập phát triển sức nhanh (do GV chọn).

- Bài TD: Ôn động tác vươn thở; tay; chân. Học động tác lườn; bụng.

 

18

- Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kĩ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau;Xuất phát cao - chạy nhanh 30 - 40m.

- Bài TD với cờ: Ôn động tác vươn thở; tay; chân; lườn; bụng.

- Chạy bền: Nhảy dây bền.

 

 

 

10

 

19

- Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kĩ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau;Xuất phát cao - chạy nhanh 30 - 40m.

- Bài TD với cờ: Ôn động tác vươn thở; tay; chân; lườn; bụng.

 

20

- Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kĩ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau;Xuất phát cao - chạy nhanh 30 - 40m.

- Bài TD với cờ: Học động tác phối hợp; thăng bằng.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

 

11

 

21

- Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kĩ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau;Trò chơi "Ai nhanh hơn" hoặc do GV chọn.

- Bài TD với cờ: Ôn động tác vươn thở; tay; chân; lườn; bụng; phối hợp; thăng bằng.

 

22

- Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kĩ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau;Xuất phát cao - chạy nhanh 30 - 50m.

- Bài TD với cờ: Học động tác nhảy; điều hòa

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

 

12

23

- Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kĩ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau;Xuất phát cao - chạy nhanh 30 - 60m hoặc có thể kiểm tra thử (do GV chọn).

- Bài TD với cờ: Ôn động tác vươn thở; tay; chân; lườn; bụng; phối hợp; thăng bằng; nhảy; điều hòa.

Nhắn tin cho tác giả
Tổ Thể Dục - Âm Nhạc @ 20:25 25/12/2016
Số lượt xem: 107
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến