Tài nguyên dạy học

hoa đẹp

TIN THỂ THAO

LỊCH

TÌM KIẾM NHANH

thiên nhiên việt nam

NĂM HỌC 2017-2018

Photobucket
NĂM HỌC 2017-2018
Gốc > Bài viết > KẾ HOẠCH TỔ CÁC NĂM >

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018

 

TRƯỜNG  THCS LÝ TỰ TRỌNG

TỔ MỸ THUẬT – THỂ DỤC – NHẠC - NGLL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

TỔ MỸ THUẬT – THỂ DỤC –

ÂM NHẠC - NGLL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Tháng 9 năm 2017

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ MỸ THUẬT-THỂ DỤC -NHẠC - NGLL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 01 /KH-MTYDNNGLL

Tam Kỳ, ngày  18  tháng 9 năm 2017

 

BÁO CÁO

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

 

PHẦN I

MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

NĂM HỌC 2016-2017

 

+ Môn thể dục: Tổng cộng có 52 giải cá nhân, trong đó có 29 giải Nhất, 11 giải Nhì, 7 giải Ba và 5 giải Khuyến khích;

-          Có 3 đội đạt giải Nhất, 2 đội đạt giải Ba

-          Đạt giải Nhất toàn đoàn     

+ Môn Mỹ thuật: Tổng cộng có 3 giải, trong đó 1 giải 3, 2 giải KK                                              

 

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017- 2018

- Căn cứ Báo cáo tổng kết công tác giáo dục năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trường

- Căn cứ công văn số     /PGDĐT của Phòng GD&ĐT TP Tam Kỳ ngày       /9/2016 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 cấp THCS

- Căn cứ tình hình thực tiễn của tổ chuyên môn Mỹ thuật - Thể dục- Âm nhạc – NGLL  tổ xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2017-2018 như sau:

I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

          1. Thuận lợi: 

- Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo, tạo điều kiện của Lãnh đạo của nhà trường và sự hỗ trợ nhiệt tình của các ban ngành đoàn thể nhà trường.

-  Đội ngũ GV tổ có năng lực và tinh thần trách nhiệm. Hầu hết học sinh chăm ngoan trong học tập, có tiềm năng, thực hiện tốt nội dung chương trình học bộ môn.

2. Khó khăn:

- Một số CSVC nhà trường chưa đáp ứng được qui mô dạy học và các hoạt động TDTT và giảng dạy bộ môn: sân chơi, bãi tập, dụng cụ bóng để tập luyện, phòng thực hành mỹ thuật.

II. Số liệu:

- Số GV: 9/5 nữ, trong đó đạt chuẩn 100%, trên chuẩn  6/7 GV, chiếm tỉ lệ 86%

Đảng viên 4/7 tỉ lệ: 57 %. Tổ phụ trách 3 môn: Mỹ thuật , Thể dục, Âm nhạc và các hoạt động TDTT, Văn Nghệ ngoại khóa

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của GV và HS.

2. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học; tăng cường vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và sinh hoạt chuyên môn.

3. Đề cao tinh thần đổi mới trong quản lý tổ và tổ chức các hoạt động giáo dục và TDTT, văn nghệ. Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực các tiết dạy, tiếp tục giảng dạy và phổ cập bơi cho HS lớp 6 

4. Duy trì tổ chức tốt HKPĐ cấp trường, nâng cao chất lượng tập luyện các đội tuyển tham gia thi đấu cấp Thành phố đạt kết quả cao nhất.

NHIỆM VỤ CỤ THỂ

A.  CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG:

Thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua:

1. Học tập-làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Tập trung thực hiện tính trung thực - nói đi đôi với làm trong các hoạt động giáo dục, giảng dạy và trong đời sống;  Xây dựng tinh thần gắn bó với tập thể tổ, trường, đoàn thể, xây dựng tinh thần đoàn kết nhất trí từng cá nhân và tổ chuyên môn.

Xây dựng trường học thân thiện- Học sinh tích cực”: Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo trên cơ sở nhà trường, các đoàn thể đề ra nhiệm vụ, xây dựng qui chế, tổ chức thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Chấp hành tốt nghị quyết hội nghị cán bộ- công chức- viên chức, Công đoàn, chi đoàn... các qui định văn hóa cơ quan

- Đưa webblog tổ chuyên môn thành công cụ tuyên truyền, giáo dục và phục vụ chuyên môn.

2. Gắn các cuộc vận động trong trong năm học:

- Tham gia tốt HĐ NGLL, các hoạt động chính trị - Xã hội của ngành, trường, địa phương. Đặc biệt giáo dục các em về tình yêu quê hương, đất nước.  Rèn luyện kỹ năng sống, giá trị sống, văn hóa ứng xử, nâng cao CL học tập qua các hình thức hoạt động TDTT, VN vui tươi bổ ích.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ của lớp, trường thường xuyên phục vụ sinh hoạt chính trị-xã hội của trường, ngành, địa phương. Ban VN trường xây dựng được 3-5 tiết mục văn nghệ để tham gia các hoạt động, tổ chức hội trại-văn nghệ bổ ích.

Các chỉ tiêu:

       1. 100% gia đình đạt “Gia đình Văn Hóa”.

2. 100% CB,GV,NVđảm bảo giờ công ngày công. Xếp loại GV cuối năm 100% đạt loại Tốt trở lên.

 

B. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

I. CÔNG TÁC PHỔ CẬP VÀ DUY TRÌ SỐ LƯỢNG

-  Tham gia công tác phổ cập giáo dục được phân công của nhà trường.

       II. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC:

        1.Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

-  Trên cơ sở phân phối chương trình của BGD&ĐT và các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở; họp tổ thống nhất lên kế hoạch giảng dạy và kế hoạch dạy các môn thể thao tự chọn, hoán nội dung học ở lớp 6, để đảm bảo dạy học môn Bơi lội ở cuối năm, trình lãnh đạo duyệt trước khi thực hiện, môn âm nhạc giảng day đúng theo phân phối chương trình qui định 

- Phân công viết và giảng dạy thực nghiệm chuyên đề ở mỗi môn học Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật và các chủ đề tích hợp, liên môn

- Thực hiện tốt việc soạn, giảng và cập nhật hồ sơ. Vận động giáo viên tham gia sử dụng đồ dùng dạy học, tham gia giảng dạy bằng CNTT đạt tỷ lệ cao nhất. Riêng đối với môn Mỹ thuật, âm nhạc 30% tiết dạy trở lên

- Tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn thông qua nghiên cứu bài học; vận dụng các tiêu chí phân tích, rút kinh nghiệm bài học

2. Tiếp tục thực hiện tập luyện và duy trì nền nếp tập thể dục vệ sinh , thể dục giữa giờ để tạo môi trường học tập gần gũi, thân thiện đối với học sinh. Thực hiện giảng dạy đảm bảo khối lượng đối với học sinh miễn giảm môn TD, để các em hòa nhập với các bạn cùng lớp.

3. Tổ chức dạy học và các hoạt động bộ môn Thể dục:

Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản về công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học theo Quyết định số 14/2001/QĐ-BGDĐT về ban hành qui chế giáo dục thể chất và y tế trường học; Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT về ban hành quy định đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên; Quyết định 72/2008/QĐ-BGDĐT về ban hành qui định tổ chức hoạt động thể dục thể thao, thể thao ngoại khóa cho học sinh, sinh viên; đồng thời kiểm tra thể lực đúng, đủ các nội dung Sở GDĐT đã hướng dẫn, lưu trữ kết quả đánh giá thể lực trong suốt cấp học và gởi báo cáo về Phòng GDĐT sau khi kết thúc năm học.

Thực hiện Phân phối chương trình môn học thể dục theo Công văn số 2376/SGDĐT ngày 20/8/2010 của Sở GDĐT. Có thể hoán đổi chương trình ở các khối lớp sao cho phù hợp nhưng phải đảm bảo dạy đủ 2 tiết/tuần/lớp, tuyệt đối không được cắt xén chương trình, việc hoán đổi chương trình phải được thống nhất từ tổ/nhóm chuyên môn và phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện.

Chú trọng công tác phòng chống đuối nước và tiếp tục triển khai dạy bơi cho học sinh khối 6; duy trì Câu lạc bộ bơi lội; tổ chức các hoạt động thể dục – thể thao trong nhà trường như: Giải thể thao học sinh, Hội khỏe Phù đổng, các trò chơi dân gian, ... đa dạng và phong phú.

III. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

  1. 1.     Đổi mới phương pháp dạy học

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh và các phương pháp dạy học tích cực khác; tập trung dạy cách học, cách nghĩ; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng, tập trung định hướng tốt thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá phù hợp các đối tượng học sinh khác nhau

2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học

 Triển khai tốt sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin.

- Linh hoạt hơn trong việc dạy học kết hợp với phát hiện nhân tố tốt ở bộ môn để bồi dưỡng tham gia các cuộc thi HKPĐ các cấp

- Tăng cường chất lượng các tiết học môn bơi lội, nâng số học sinh biết bơi lên trên 95% sau khi học bơi

3. Đổi mới kiểm tra và đánh giá

Giáo viên phải thực sự đổi mới kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh đảm bảo tính công bằng, khách quan, vô tư (Tuyệt đối không thể hiện phân biệt đối xử với bất cứ học sinh trong lớp).

- Việc ra đề kiểm tra 1 tiết ở môn Âm nhạc phải đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng, đảm bảo theo ma trận đề đã được nhóm thống nhất. Hình thức đề phải thể hiện đầy đủ các yêu cầu của 1 đề kiểm tra. Môn Thể dục kiểm tra đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng, trên cơ sở 3 yếu tố: Kiến thức, Kỹ năng, Thái độ, 

- Mỗi giáo viên phải thực hiện nghiêm túc quy định về  việc ghi điểm  vào phòng máy đúng quy định của trường . Đảm bảo công bằng, bảo mật và công khai dân chủ theo đúng các qui định, qui chế. (20-30/10; 12-22/12; 5/3-15/3; 15/4-25/4).

4. Tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi:

- Xây dựng tốt kế hoạch BD HSG cụ thể ở việc phân công và nội dung tập luyện. Giáo viên được phân công phải nghiên cứu chuyên sâu phải có phương pháp, nhiệt tình và có trách nhiệm.

5. Công tác dự giờ, kiểm tra giáo viên:

- Mỗi giáo viên phải có kế hoạch dự giờ đồng nghiệp, nhằm học tập, rút kinh nghiệm và đảm bảo theo qui định

- Tổ chuyên môn lên kế hoạch phân công giáo viên thực tập, thao giảng thể hiện chuyên đề, để cả tổ có điều kiện học tập lẫn nhau.

- Tổ chuyên môn lên kế hoạch thanh kiểm tra thường xuyên, đột xuất giáo viên đảm bảo theo chỉ tiêu đã quy định.

6. Thực hiện chuyên đề, ngoại khóa, việc SH CLB theo kế hoạch:

- Ngay từ đầu năm, tổ trưởng họp phân công giáo viên viết chuyên đề đáp ứng được với yêu cầu đổi mới dạy học, phù hợp với thực tế nhà trường và giảng dạy thực nghiệm chuyên đề; đảm bảo 3 chuyên đề trong năm học.

Tên đề tài môn Thể dục :

Tên đề tài môn Âm nhạc:

Tên đề tài môn Mỹ thuật:

 

- Duy trì và phát huy các câu lạc bộ Cờ vua, câu lông, thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa phù hợp với bộ môn thi đấu.

7. Tham gia công tác bồi dưỡng thường xuyên và thực hiện hồ sơ của cá nhân, tổ chuyên môn:  

- Mỗi giáo viên phải có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng theo các nội dung chỉ đạo của ngành về BDTX như trong năm học qua. Đặc biệt các giáo viên trẻ nên đăng ký tham gia học chương trình sau đại học.

- Về việc chọn đề tài để viết sáng kiến kinh nghiệm giáo viên nên tập trung vào những nội dung mới, giải pháp mới, để có hiệu quả cao hơn. (Thời gian đăng ký đề tài ( 1-5/10 ).

- 100% GV đảm bảo hồ sơ theo qui định, khoa học Giáo án phải cập nhật và phải sử dụng giáo án khi lên lớp. Hồ sơ tổ CM tất cả các loại kế hoạch đều được tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm theo từng thời điểm phù hợp.

8. Các chỉ tiêu Dạy và học:

- Tỷ lệ bộ môn cuối học kỳ và cuối năm học mỗi giáo viên phấn đấu đạt từ trung bình trở lên như sau:  

 

 

MÔN

TỶ LỆ XẾP LOẠI ĐẠT

MỸ THUẬT

99%

THỂ DỤC

99%

ÂM NHẠC

99%

           - Học sinh giỏi cấp thành phố đạt giải nhất 3 đồng đội  và có từ 20-25 giải cá nhân.

        - Học sinh đạt giải cấp thành phố: Đạt giải Nhì, Ba môn mỹ thuật .

         - 100% giáo viên đảm bảo tiết dự giờ, thực tập, đăng ký và viết SKKN theo quy định.

- Các giáo viên có đủ điều kiện phải tham gia thi và đạt thành tích cao phong trào thi giáo viên giỏi các cấp.

 - Có 1-2 giáo viên giỏi cấp trường; Có 1-2 giáo viên đạt CSTĐCS

C. MỘT SỐ GIẢI PHÁP LỚN:

1. Đối với giáo viên:

 - Mỗi giáo viên phải tự giác, tích cực, khắc phục khó khăn để hoàn thành tất cả công việc của tổ, trường giao.

 - Giáo viên phải dành nhiều thời gian để đầu tư nghiên cứu chuyên sâu về bộ môn mình đang dạy cùng với những giải pháp tích cực nhất để có nhiều tiết dạy, đem lại hiệu quả cao nhất, tạo được niềm tin trong HS, CMHS và trong lãnh đạo các cấp.

2. Đối với tổ trưởng chuyên môn:

 - Có kế hoạch cụ thể cho từng nội dung hoạt động của tổ theo tinh thần chỉ đạo của trường. Có sự phân công trách nhiệm rạch ròi, khoa học và sáng tạo.

 - Theo dõi, kiểm tra, đánh giá từng thành viên trong tổ về việc thực hiện nhiệm vụ được giao một cách khách quan, chính xác, công bằng.

 - Kịp thời tham mưu với BGH những vấn đề quan trọng, cấp thiết, để có sự hỗ trợ tích cực  nhằm tạo điều kiện cho tổ hoàn thành công việc.

 - Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ và sắp xếp khoa học để lưu trữ, đầu tư công tác kiểm định chất lượng CSGD và trường chuẩn Quốc gia.

 

          D. CÁC MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU LỚN:

 

    -  100% giáo viên đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân 

 -  100% giáo viên đăng ký viết SKKN.

    -  HKPĐ cấp thành phố đạt 3 giải Nhất đồng đội, có ít nhất 20 - 25 giải cá

Nhân.

   - Học sinh đạt giải cấp thành phố: Đạt giải Nhì, Ba môn mỹ thuật .

    - Chất lượng học tập của học sinh:

   + Môn Mỹ thuật: Học sinh xếp loại Đạt 99%.

   + Môn Âm nhạc: Học sinh xếp loại Đạt 99%.

   + Môn Thể dục:  Học sinh xếp loại Đạt 99%.

    - Giáo viên giỏi cấp trường 2

    - Chiến sĩ thi đua cơ sở  2 GV

    - Lao động tiên tiến: 8 GV

    - Danh hiệu tổ chuyên môn:  Tiên tiến xuất sắc

    - Danh hiệu tổ công đoàn:  Tiên tiến xuất sắc.

    - Danh hiệu liên đội: Dẫn đầu Thành phố

    - Hình thành và hoạt động tốt các câu lạc bộ Thể thao trong trường

 IV/ Ý kiến đề xuất:

    Đối với nhà trường:

    1. Có kế hoạch nâng cấp sân bóng đá và hệ thống cống rãnh thoát nước sân thể dục, đảm bảo cho trường chuẩn sắp đến

    2. Triển khai kế hoạch giảng dạy môn bơi lội cho học sinh lớp 8 của trường

    3. Đầu tư mua sắm một số dụng cụ cho việc học môn Thể dục

    4. Lắp đặt tivi phòng Âm nhạc, phục vụ cho dạy học môn âm nhạc, mỹ thuật và thể dục.

    5. Môn Mỹ thuật, âm nhạc thực hành chung  phòng thực hành.

    Đối với phòng giáo dục: 

   1. Có sự quan tâm và động viên trường đã triển khai giảng dạy phổ cập bơi lội cho học sinh trường trong suốt 5 năm học qua

   2. Có sự quan tâm, khen thưởng những học sinh đạt giải thể thao cấp Tỉnh, cấp quốc gia, để động viên phong trào

   3. Xét miễn viết SKKN theo thông tư mới của Bộ giáo dục, không nên không xét cho giáo viên thể dục 

 

   Nơi nhận:                                                            TỔ TRƯỞNG CM   

    - BGH;

    - Lưu HS tổ.                   

 

 

 

                                                                                                         Nguyễn Lý Anh Đào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nhắn tin cho tác giả
Tổ Thể Dục - Âm Nhạc @ 00:56 07/10/2017
Số lượt xem: 98
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến