Tài nguyên dạy học

hoa đẹp

TIN THỂ THAO

LỊCH

TÌM KIẾM NHANH

thiên nhiên việt nam

NĂM HỌC 2017-2018

Photobucket
NĂM HỌC 2017-2018
Gốc > Bài viết >

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HKPĐ TRƯỜNG NĂM HỌC 2012 - 2013

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG

TỔ: THỂ DỤC - ÂM NHẠC - ĐỘI

 

DANH SÁCH HỌC SINH VÀ LỚP  ĐẠT GIẢI

HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2012 – 2013

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

ĐẠT GIẢI

NỘI DUNG THI

GIẢI CÁ NHÂN

 

 

 

1

Nguyễn Đình Trọng

9/3

Giải nhất

Cờ vua nam khối 9

2

Võ Văn Đại

9/5

Giải nhì

Cờ vua nam khối 9

3

Phạm Lê Uyên

9/6

Giải nhất

Cờ vua nữ khối 9

4

Nô Vũ Như Hiền

9/4

Giải nhì

Cờ vua nữ khối 9

5

Lê Trung Hiếu

8/7

Giải nhất

Cờ vua nam khối 8

6

Trương Công cường

8/4

Giải nhì

Cờ vua nam khối 8

7

Huỳnh Bảo Trân

8/4

Giải nhất

Cờ vua nữ khối 8

8

Vũ Khoa Nguyên

8/2

Giải nhì

Cờ vua nữ khối 8

9

Trương Văn Nhựt

7/7

Giải nhất

Cờ vua nam khối 7

10

Nguyễn Văn Quang

7/4

Giải nhì

Cờ vua nam khối 7

11

Trần Nguyên Trang

7/8

Giải nhất

Cờ vua nữ khối 7

12

Cao Nguyễn Khánh Quỳnh

7/2

Giải nhì

Cờ vua nữ khối 7

13

Trần Anh Quyền

6/5

Giải nhất

Cờ vua nam khối 6

14

Phạm Hoàn Gia bảo

6/6

Giải nhì

Cờ vua nam khối 6

15

Trần Hiếu Nghi

6/1

Giải nhất

Cờ vua nữ khối 6

16

Nguyễn Thanh Tuệ Tâm

6/4

Giải nhì

Cờ vua nữ khối 6

17

Lê Quang Hoàn Hảo

9/6

Giải nhất

Cầu lôngNamkhối 9

18

Cao Đức Hiếu

9/1

Giải nhì

Cầu lôngNamkhối 9

19

Nguyễn Thị Tường Vy

9/1

Giải nhất

Cầu lông Nữ khối 9

20

Lê Thị Hoài Thanh

9/4

Giải nhì

Cầu lông Nữ khối 9

21

Vũ Đình Nguyên

8/4

Giải nhất

Cầu lôngNamkhối 8

22

Nguyễn Ngọc Hảo

8/3

Giải nhì

Cầu lôngNamkhối 8

23

Phạm Trần Xuân Hiếu

8/4

Giải nhất

Cầu lông Nữ khối 8

24

Nguyễn Lê Thảo Kim

8/1

Giải nhì

Cầu lông Nữ khối 8

25

Nguyễn Quốc Khánh

7/1

Giải nhất

Cầu lôngNamkhố 7

26

Kiều Trung Việt

7/3

Giải nhì

Cầu lôngNamkhối 7

27

Lý Ái Bảo Trân

7/1

Giải nhất

Cầu lông Nữ khối 7

28

Trần Bích Anh

7/4

Giải nhì

Cầu lông Nữ khối 7

29

Đặng duy Bảo

6/2

Giải nhất

Cầu lôngNamkhối 6

30

Nguyễn Gia Kỳ

6/3

Giải nhì

Cầu lôngNamkhối 6

31

Phạm Hạnh Phương

6/7

Giải nhất

Cầu lông Nữ khối 6

32

Ng.Hoàng Phương Hân

6/3

Giải nhì

Cầu lông Nữ khối 6

33

Hồ Quang Khánh

9/2

Giải nhất

Bơi lộiNamkhối 9

34

Nguyễn Hoàng Vương

9/5

Giải nhì

Bơi lộiNamkhối 9

35

Trần Thị Thùy Nhung

9/6

Giải nhất

Bơi lội Nữ khối 9

36

Hồ Thị Ngọc Tuyền

9/4

Giải nhì

Bơi lội Nữ khối 9

37

Nguyễn Dương Đức Anh

8/4

Giải nhất

Bơi lộiNamkhối 8

38

Trần Anh Quân

8/2

Giải nhì

Bơi lộiNamkhối 8

39

Huỳnh Thị Minh Chuyên

8/3

Giải nhất

Bơi lội Nữ khối 8

40

Hồ Thị Na Vy

8/7

Giải nhì

Bơi lội Nữ khối 8

41

Nguyễn Phạm Minh Trí

7/7

Giải nhất

Bơi lộiNamkhối 7

42

Nguyễn Đình Phúc

7/6

Giải nhì

Bơi lộiNamkhối 7

43

Nguyễn Ngọc Vân Anh

7/2

Giải nhất

Bơi lội Nữ khối 7

44

Đỗ Thị Thanh Thủy

7/7

Giải nhì

Bơi lội Nữ khối 7

45

Trần Quốc Cường

6/3

Giải nhất

Bơi lộiNamkhối 6

46

Trần Quang Huy

6/2

Giải nhì

Bơi lộiNamkhối 6

47

Nguyễn Thị kiều Lê

6/4

Giải nhất

Bơi lội Nữ khối 6

48

Dương Thị Hiền Minh

6/7

Giải nhì

Bơi lội Nữ khối 6

49

Lã Đức Duy

9/2

Giải nhất

Chạy 100m nam khối 9

50

Đặng Quang Vũ

9/1

Giải nhì

Chạy 100m nam khối 9

51

Trần Thị Hoàng Anh

9/2

Giải nhất

Chạy 100m nữ khối 9

52

Huỳnh Thị Yến Nhi

9/4

Giải nhì

Chạy 100m nữ khối 9

53

Phan Nguyên

8/6

Giải nhất

Chạy 100m nam khối 8

54

Dương Tú Bình

8/3

Giải nhì

Chạy 100m nam khối 8

55

Phạm Thị Như Quỳnh

8/1

Giải nhất

Chạy 100m nữ khối 8

56

Phan Thị Mai Tuyết

8/7

Giải nhì

Chạy 100m nữ khối 8

57

Trương Văn Nhựt

7/7

Giải nhất

Chạy 60m nam khối 7

58

Nguyễn Quốc Bảo

7/2

Giải nhì

Chạy 60m nam khối 7

59

Nguyễn Vũ Đông Uyên

7/4

Giải nhất

Chạy 60m nữ khối 7

60

Hồ Thị Mỹ Ngọc

7/2

Giải nhì

Chạy 60m nữ khối 7

61

Lê Hoàng Huy

6/6

Giải nhất

Chạy 60m nam khối 6

62

Nguyễn Phi Linh

6/2

Giải nhì

Chạy 60m nam khối 6

63

Nguyễn Thị Thanh Thanh

6/5

Giải nhất

Chạy 60m nữ khối 6

64

Mai Hoàng Kim

6/7

Giải nhì

Chạy 60m nữ khối 6

65

Nguyễn Trần Ngọc Nghĩa

9/1

Giải nhất

Nhảy xa nam khối 9

66

Nguyễn Hồ Từ Huy

9/4

Giải nhì

Nhảy xa nam khối 9

67

Hoàng Thị Vân Anh

9/1

Giải nhất

Nhảy xa nữ khối 9

68

Lê Thị Hoài Thanh

9/4

Giải nhì

Nhảy xa nữ khối 9

69

Nguyễn Văn Kỳ

8/5

Giải nhất

Nhảy xa nam khối 8

70

Lưu Hồ Đông Đoan

8/1

Giải nhì

Nhảy xa nam khối 8

71

Phan Thị Mai Tuyết

8/7

Giải nhất

Nhảy xa nữ khối 8

72

Lương Thị Minh Như

8/3

Giải nhì

Nhảy xa nữ khối 8

73

Đặng Quang Vũ

9/1

Giải nhất

Nhảy cao nam khối 9

74

Lê Quang Hoàn Hảo

9/6

Giải nhì

Nhảy cao nam khối 9

75

Hoàng Thị Vân Anh

9/1

Giải nhất

Nhảy cao nữ khối 9

76

Trần Thị Thanh Tuyền

9/3

Giải nhì

Nhảy cao nữ khối 9

77

Hồ Thị Ngọc Tuyền

9/4

Giải nhì

Nhảy cao nữ khối 9

78

Nguyễn Phi Tâm Hậu

8/2

Giải nhất

Nhảy cao nam khối 8

79

Nguyễn Quốc Cường

8/7

Giải nhì

Nhảy cao nam khối 8

80

Đoàn Lê Kim Hiếu

8/7

Giải nhất

Nhảy cao nữ khối 8

81

Trần Ngọc Vân Anh

8/3

Giải nhì

Nhảy cao nữ khối 8

82

Hoàng Phúc Hằng

8/1

Giải nhì

Nhảy cao nữ khối 8

 

GIẢI TẬP THỂ

 

 

 

83

Nhất bóng đá nam khối 9

9/1

Giải nhất

 

84

Nhì bóng đá nam khối 9

9/3

Giải nhì

 

85

Nhất bóng đá nữ khối 9

9/5

Giải nhất

 

86

Nhì bóng đá nữ khối 9

9/3

Giải nhì

 

87

Nhất bóng đá nam khối 8

8/5

Giải nhất

 

88

Nhì bóng đá nam khối 8

8/2

Giải nhì

 

89

Nhất bóng đá nữ khối 8

8/6

Giải nhất

 

90

Nhì bóng đá nữ khối 8

8/2

Giải nhì

 

 

GIẢI TOÀN ĐOÀN

 

 

 

91

NHẤT KHỐI 9

9/1

 

 

92

NHÌ KHỐI 9

9/3

 

 

93

NHẤT KHỐI 8

8/7

 

 

94

NHÌ KHỐI 8

8/4

 

 

95

NHẤT KHỐI 7

7/7

 

 

96

NHÌ KHỐI 7

7/2

 

 

97

NHẤT KHỐI 6

6/3

 

 

98

NHÌ KHỐI 6

6/5

 

 

                                                                      Tổ trưởng CM

 

 

 

 

                                                                 Trần Văn Thanh

 


Nhắn tin cho tác giả
Tổ Thể Dục - Âm Nhạc @ 23:19 19/11/2012
Số lượt xem: 828
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến