Tài nguyên dạy học

hoa đẹp

TIN THỂ THAO

LỊCH

TÌM KIẾM NHANH

thiên nhiên việt nam

NĂM HỌC 2017-2018

Photobucket
NĂM HỌC 2017-2018

MHÂN SỰ TỔ QUA CÁC NĂM

PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO TAM KỲ TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG TỔ:THỂ DỤC - NHẠC - HĐNG --- a --- HỒ SƠ TỔ: THỂ DỤC - NHẠC - HĐNG Š†¯Š†¯Š†¯Š†¯Š†¯Š†¯Š†¯ PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TAM KỲ TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG TỔ: THỂ DỤC - NHẠC - ĐOÀN ĐỘI --- a --- NHÂN SỰ TỔ: THỂ DỤC - NHẠC - ĐOÀN ĐỘI NĂM HỌC: 1995 - 1996 1/ Trần Văn Thanh Tổ trưởng...

Giới thiệu

Tổ TD-Nhạc-Đội trường THCS Lý Tự Trọng - Tam Kỳ là một tổ gồm hai chuyên môn khác nhau là thể dục và âm nhạc, các mảng hoạt động ngoài giờ lên lớp khác nhau như: hoạt động thể dục thể thao, công tác văn nghệ, công tác đội… Tuy vậy, những thành viên trong tổ luôn đoàn kết nhất trí cao những tiêu chí chung của ngành và nhà trường, luôn hỗ trợ nhau trong công tác chuyên môn cũng như các hoạt động ngoài giờ lên lớp. -...