Tài nguyên dạy học

hoa đẹp

TIN THỂ THAO

LỊCH

TÌM KIẾM NHANH

thiên nhiên việt nam

NĂM HỌC 2017-2018

Photobucket
NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG TỔ MỸ THUẬT – THỂ DỤC – NHẠC - NGLL KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 – 2018 TỔ MỸ THUẬT – THỂ DỤC – ÂM NHẠC - NGLL Tháng 9...

ĐỘI CỜ VUA TRƯỜNG ĐẠT GIẢI NHẤT TOÀN ĐOÀN NĂM HỌC 2016-2017

Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, có nhiều gây cấn trên các ván cờ cấp Thành phố, sau 7 ván thi đấu đội tuyển cờ vua trường THCS Lý Tự Trọng tiếp tục dẫn đầu năm thứ 11 liên tiếp đạt giải Nhất toàn đoàn môn Cờ vua. Chiều ngày 19 tháng 01 năm 2017, giải cờ đã thành công trao thưởng cho các em đạt giải: Trường THCS Lý Tự Trọng có 4 em đạt giải 1. Em Nguyễn Hữu Minh Tâm lớp 9/1 đạt giải Nhât ...

Thông tư 58/2011/TT-BGD

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 58/2011/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11...

Phân phối chương trình môn Thể dục

UBND TỈNH QUẢNGNAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1440 /SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn công tác GDTC, GDQP&AN năm học 2015-2016 Quảng Nam, ngày 01 tháng 10 năm 2015 Kính gửi: ...

Chế độ trang phục và bồi dưỡng GV thể dục

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ______ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________ Số: 51/2012/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH Quy định về chế dộ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao _______ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn...

Công văn 707/ SGD

UBND TỈNH QUẢNGNAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 707/SGDĐT- GDTrH Quảng Nam, ngày 20 tháng 4 năm 2011 V/v báo cáo kết quả kiểm tra thể lực học sinh các cấp Kính gởi: Các Ông...

Công văn 1397/SGDĐT

UBND TỈNH QUẢNG NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 1397/SGDĐT-CTHSSV-PC V/v hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016-2017 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 14 tháng 9 năm 2016 Kính gửi:...

Nghị định 11/2015/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 11/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn...

QĐ 53/2008/QĐ-BGD&ĐT Đánh giá xếp loại thể lực học sinh, sinh viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO —— Số: 53/2008/QĐ-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————————— Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu...

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI ĐUA TỔ CÁC NĂM

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG TỔ:THÊ DỤC – ÂM NHẠC – ĐỘI DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN NĂM HỌC 2016 – 2017 TỔ:THÊ DỤC – ÂM NHẠC – ĐỘI TT HỌ VÀ TÊN Chức vụ Danh hiệu TĐ năm qua Đăng ký danh hiệu TĐ NH 2016 - 2017 ĐĂNG KÝ SKKN( Năm học 2016 – 2017) Xếp loại SKKN NH 2015 – 2016) I/ CSTĐ Toàn quốc ...

MHÂN SỰ TỔ QUA CÁC NĂM

PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO TAM KỲ TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG TỔ:THỂ DỤC - NHẠC - HĐNG --- a --- HỒ SƠ TỔ: THỂ DỤC - NHẠC - HĐNG Š†¯Š†¯Š†¯Š†¯Š†¯Š†¯Š†¯ PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TAM KỲ TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG TỔ: THỂ DỤC - NHẠC - ĐOÀN ĐỘI --- a --- NHÂN SỰ TỔ: THỂ DỤC - NHẠC - ĐOÀN ĐỘI NĂM HỌC: 1995 - 1996 1/ Trần Văn Thanh Tổ trưởng...

DẠY HỌC THÍ ĐIỂM MÔN BÓNG RỔ CHO HỌC SINH KHỐI 6

11859391 Bóng rổ là môn thể thao mà học sinh hiện nay rất ham thích; đây là một môn thể thao dễ tập luyện, tất cả các đối tượng học sinh đều dễ tiếp cận, tập luyện đơn giản, học sinh rất ham thích, lượng vận động cho 1 tiết học thể dục ngoài trời phù hợp, môn học vận động nhiều góp phần tăng trưởng chiều cao, nâng cao thể lực hiệu quả nhất đối với các em đang tuổi lớn( dậy thì) Tổ...

TỔNG KẾT HKPĐ TRƯỜNG NH 2016-2017

11859356 HÌNH ẢNH HỌC SINH DỰ THI Sau gần 2 tháng tổ chức thi đấu Hội khỏe phù đổng trường THCS Lý Tự Trọng năm học 2016-2017 đã thành công tốt đẹp và an toàn, lễ tổng kết và phát thưởng vào sáng 21 tháng 11 năm 2016. Danh sách học sinh và các lớp đạt giải cụ thể sau: TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG TỔ: THỂ DỤC - ÂM NHẠC - ĐỘI DANH SÁCH HỌC SINH VÀ LỚP ĐẠT GIẢI HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG TRƯỜNG NĂM HỌC...

TỔ CHỨC GIẢI BƠI LỘI HKPĐ TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 -2017

11824745 Thực hiện kế hoạch tổ chức HKPĐ trường năm học 2016-2017, ngày 03 tháng 11 năm 2016 tại hồ bơi Hoa sứ phường Hòa Hường, trường THCS Lý Tự Trọng tổ chức giải bơi lội cho học sinh khối 6,7. Giải năm nay chỉ tổ chức thi cho khối 6,7, với hơn 50 em tham gia dự thi, sau một buổi tổ chức thi đấu sôi nổi kết quả đạt được như sau: KHỐI 6: Nhất nam em Trần Thanh Tùng lớp 6/7 Nhì nam em...

GIẢI CỜ VUA HKPĐ NĂM HỌC 2016-2017

11824663 Thực hiện kế hoạch Hội khỏe phù đổng trường năm học 2016-2017, ngày 31 tháng 10 trường đã tổ chức giải cờ vua cho các khối lớp. Giải cờ vua năm nay có 64 học sinh tham gia và thi đấu trong thời gian 1 ngày kết quả cụ thể Khối 6: Nhất nam em Nguyễn Tấn Hưng lớp 6/3 Nhì Nam em Nguyễn Minh Trí lớp 6/7 Nhất nữ em Nguyễn Hữu Quỳnh Trang lớp 6/3 Nhì nữ em Nguyễn Lê Châu An lớp 6/2...

TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017

11788764 Thực hiện kế hoạch HKPĐ trường năm học 2016-2017, sáng thứ 2 ngày 10 tháng 10 năm 2016, tại sân trường đã diễn ra các trận thi đấu bóng đá vòng loại. Giải năm nay có sự tham gia của 16 đội nam của 2 khối 8,9 và 16 đội nữ của 2 khối 8,9. Các trận đấu diền ra sôi nổi với sự cổ động nhiệt tình của học sinh toàn trường; giải sẽ kết thúc vào trung tuần tháng 11. LỊCH THI CỤ THỂ...

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN THỂ DỤC NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN THỂ DỤC ...

KẾ HOẠCH TỔ TD-ÂN NĂM HỌC 20`6-2017

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ THỂ DỤC - ÂM NHẠC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1/KH-TDAN Tam Kỳ, ngày 22 tháng 9 năm 2016 BÁO CÁO PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 PHẦN I MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2015-2016 I. HỌC LỰC THỂ DỤC NHẠC HỌC LỰC ĐẠT C.ĐẠT ĐẠT C.ĐẠT...